Weld Partner AS ble startet i mars 2010. Firmaet har private eiere i tillegg til Orkla Konsult, og virksomheten skal i hovedsak drive verksteddrift med service til det stadig ekspanderende næringslivet i Midt-Norge.

Weld Partner AS har i dag 10 ansatte med fagbrev innen sveis og industrimekanikk.

Virksomheten har tilhold på Grønørveien 51 på Orkanger i Sør-Trøndelag. De private eierne innehar god erfaring innen sveising, plate og mekaniske arbeider.

Weld Partner AS’ virksomhet er i hovedsak rettet mot on-offshore-markedet i Midt-Norge, samt forskningsmiljøet rundt olje og energi i Trondheimsområdet. Av våre kunder kan nevnes SINTEF,  Equinor metanol Tjelberodden og  forskningssenter på Rotvoll i Trondheim, Shawcor og Technip Orkanger.

Weld Partner AS skal, i samarbeid med offentlig skoleverk, foreta opplæring og kompetanseheving gjennom Sveiseskolen samt sertifisering/resertifisering av sveisere.

Ansatte

Sigurd Garberg

Daglig leder

Telefon:

90058335

Roger Togstad

Produksjonsleder

Telefon:

95778454

Trond Arild Tallerås

Teknisk leder/IWT

Telefon:

91375570

 

Kvalitet, HMS og miljø

Weld Partner sin prioriterte politikk er å yte sine kunder høy kvalitet fra bestilling av jobb til overlevering av sluttprodukt.


Vi når dette målet ved hjelp av en stab som har lang fartstid innen sveising og konstruksjon, samt at det arbeids ihht. et KS-system bygd og tilpasset firmaet. Weld Partner AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 3834-2. I tillegg er vi godkjent og «grønnflagget» Magnet JQS bedrift.

Vårt HMS-mål er null skade på personell. Vi har et velfungerende HMS-system bygd på Internkontrollforskriften og er medlem av Orkladal Bedriftshelsetjeneste.

Weld Partner sitt styrings-system for miljø er bygd ihht. NS-EN ISO 14001. Formålet med styrings- systemet er og redusere belastningen på miljøet og at dette slår positivt ut for bedriften.